ÖĞRENCİ KOÇLUĞU


ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

 Öğrenci Koçluğu Hizmeti Nedir ?

                    Öğrenci Koçluğu; akademik yaşamda başarı becerilerini arttırma amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan işbirliğidir.
                    Öğrenci Koçluğunun amacı; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır. Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları için yaptığı, hedeflere ulaşmada motivasyon odaklı çalışmaları, öğrenci koçu öğrencisi için yapar.Öğrenci Koçu, öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir.
                     Öğrenci Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar. Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir. Öğrencinin okulu ile iletişim halinde ders başarısını takip eder. Birlikte ders çalışırlar, birlikte yaşamı paylaşırlar.

Öğrenci Koçluğunun Faydaları Nelerdir?

Motivasyon artırımı 
Ders çalışma performansının artırımı 
Konsantrasyon artırımı
Özgüven artırımı 
Ders çalışma programlaması
Aile içi iletişim problemlerinin çözümlenmesi 
Ashabiyet ve ani parlama sorunlarının çözümlenmesi

Eğitim Koçluğunun Faydaları 

Öğrenci nasıl öğrenmesi gerektiğini öğrenir.
Öğrenci öz disiplin kazanır.
Öğrenci sınav kaygısını kontrol altına almayı öğrenir. 
Öğrenci düzenli ders çalışma disiplinini kazanır.
Öğrenci yeteneklerini ve geliştirmesi gereken yönlerini keşfeder. 
Öğrenci erteleme alışkanlığından kurtulur.

Tüm derslerde öğrenme performansını artırır.
 Planlı, sistemli ve ilkeli çalışma alışkanlığı kazandırır. 
Öğrenci vizyon ve hedef odaklı çalışır.
Bireysel farklılıklara değer verilmesini ve geliştirilmesini sağlar.
Öğrencilerin hatırlama, düşünme, problem çözme ve akademik başarısını artırır.  Öğrenme yetersizlikleri yerine öğrenme farklılıklarını anlamayı sağlar.

Eğitim Koçu Ne Yapar?
             Bireyin “Neler yapabilirim” sorusuna birlikte cevap ararken, kişinin yapmaktan hoşlandığı (farkında olduğu veya olmadığı) durumları keşfetme; bir nevi, kişinin tam potansiyelini ortaya çıkarma çalışmasıdır. En çok istediği ile hedeflediği şeyin, gerçekten kendisi için en iyi şey mi olduğunu sorgularken, nerede durduğuna bakmasına; ulaşmak istediği “başarı-kapasite-amaç” dengesini kurmasına destek olur. Hedeflerini netleştirirken ,öğrencinin kendini tanıyarak ,öğrencinin kendisine uygun ve heyecan veren hedefler belirlemesini sağlar. Aile-birey-okul üçgeninde, ilişkilerin düzenlenmesine; bireyin gündemi ile ilgilenirken, motivasyonunu, kendisine olan özgüveni ve özsaygısını korumasına ve geliştirmesine destek verir. Tüm bunları elde ederken akademik, sosyal ve kişisel başarısı ile bütünleşmesine yardımcı olur.

 Eğitim Koçu ile kimler çalışır?

                Eğitim hayatına yeni başlayan veya devam eden öğrenciler, Ne yapacağını ve nereden başlayacağını kestiremeyen bireyler, Güçlü ve zayıf yanlarının neler olduğunu ve bunları nasıl kullanacağını bilmeyen ve “Kendimi ne kadar tanıyorum?” sorusuna cevap arayan bireyler. Bir hedefim var mı? sorusunu soran bireyler Kendimi nasıl geliştirebilirim?  sorusunu soran bireyler Kendimi nasıl ifade edebilirim? sorusunu soran bireyler Kendime güvenim ve inancım ne kadar? sorusunu soran bireyler Hangi mesleği seçmek istiyorum? sorusunu soran bireyler Öğrencilik mesleğini biliyor muyum? diye sorgulayan bireyler.

Öğrenci Koçu Ne Yapar?

                  Son zamanlarda sıkça karşılaştığımız öğrenci koçu ve eğitim koçu kavramları velilerin (anne - baba) kafasını karıştırabiliyor. Kimilerine göre öğrenci koçu (eğitim koçu) çocuğun tüm derslerine yardımcı olan, günde kaç soru çözeceğini, kaç saat çalışacağını, neyi yapması gerektiğini söyleyen bir öğretmen. Kısacası ‘şunu şöyle, bunu böyle yap’ diyen biri. Dolayısıyla velilerin bir öğrenci koçundan (eğitim koçundan) beklentileri de bu yönde olabilmektedir.
                  Fakat öğrencilerin en çok sıkıldığı şeylerden biri, başkalarının onlara neyi nasıl yapacağını sürekli söylemeleri. Okuldaki ve dershanedeki öğretmenleri, anne, baba, teyze vb. herkes neyi nasıl yapacağını hatırlatır.Öğrencinin etrafında şunu yap bunu sakın yapma diyen bir dolu insan vardır ve bundan çok sıkılmıştır.
                  Öğrenci koçu; öğrenciye neleri nasıl yapacağını söylemekten çok, öğrencinin durumunu tespit edip hedeflerini ve hayat amaçlarını belirler. Bu hedeflere ulaşması için koç, öğrenci ile birlikte seçenekler üretir. Bu hedefler ve seçenekler öğrenci için en uygun ve gerçekçi olmalıdır.
                  Öğrenci koçu, öğrencisini bir bütün olarak alır. Öğrencinin okul hayatı, sosyal yaşamı ve aile ilişkilerinin birbirini etkilediği şüphesizdir. Bunları ayırmak ve öğrencinin sadece akademik hayatına odaklanmak, öğrencinin başarısını okuldaki notları ve sınavlardaki başarısıyla değerlendirmek oldukça yanlıştır.

                  Kabul gören, sevildiğini hisseden, bulunduğu durumun ve nereye ulaşmak istediğinin farkında olan bir birey, başarılı ve mutlu olacaktır. Öğrenci koçu, öğrencisinin sınav-okul-kabul görme-ergenlik vb. durumlarla mücadelesinde yol arkadaşıdır.

Öğrenci koçu, bu yolculukta öğrencinin yoluna ışık tutar.

Başarısız öğrenci yoktur 

                        Her öğrencinin farklı bir öğrenme stili, algılama şekli ve gelişmiş zeka tipi vardır. Her öğrencinin matematik zekası çok iyi olacak diye bir kaide yoktur. Kimi öğrencinin sosyal zekası, kiminin sanat zekası ya da spor zekası gelişmiş olabilir.
                        Öğrenci koçu olarak, öncelikle öğrencimizin bireysel farklılıklarını dikkate alıyoruz. Bize göre hiçbir öğrenci başarısız değildir. Belki de çalışması-başarması için kendince geçerli bir sebebi yoktur. Çok ders çalıştığını sanıyordur, fakat zamanı yönetmeyi bilmiyordur. Ders notları düşük olduğu için de çevresindekiler onu başarısız görüyor, ve bu da öğrencinin her konuda kendini başarısız hissetmesine, özgüvenini kaybetmesine sebep oluyor.
                        Ders notlarının düşük olması, öğrencinin başarısız olduğu anlamına gelmez. Ders notlarının düşük olmasının veya ders çalışmamasının altında yatan sebepler vardır. Öğrenci koçu, bu sebepleri tespit eder. Bu sebepler tespit edilmezse "çocuğum hem dershaneye gidiyor, hem de özel ders alıyor ama ilerleme olmuyor" cümlesi sıkça duyulur.
                        Öğrenci koçu olarak bizler; öğrencinin akademik ve sosyal hayatını bir bütün olarak alıyor, öğrencimizin öğrenme stillerini kariyer eğilimini, güçlü yanlarını tespit ederek potansiyelini ortaya çıkarmasına ve kullanmasına destek oluyoruz.